Rodzaje chmur

Chmury klasyfikuje się wg różnych kryteriów. Może to być wysokość występowania chmur, wtedy dzielą się na:

 • wysokie,
 • średnie,
 • niskie.

Innym kryterium jest kształt chmury. Wg tego podziału wyróżniamy:

 • pierzaste,
 • warstwowe,
 • kłębiaste.

Dalszy podział jest ze względu na sposób powstawania chmur:

 • falowe,
 • konwekcyjne,
 • frontowe.

Ostatni już podział bierze pod uwagę ich budowę wewnętrzną:

 • chmury o rozciągłości poziomej,
 • chmury rozbudowane w pionie.

Rodzaje chmur